סוף הסמסטר ותקופת הבחינות מתקרבים. מצורפת מצגת עם הצעות לאפליקציות ללמידה עבור סטודנטים (וגם תלמידים בתיכון) עם הפרעות בקשב ובלמידה: הדרכה על אפליקציות להקראה, הקלדה קולית, מחברת דיגיטלית, מפות חשיבה ועוד.

ניתן לצפות במצגת או ללחוץ על הקישור כדי להוריד אותה