סדנה זו תאפשר לסטודנטים עם לקויות למידה והפרעת קשב לארגן את המידע הרב שברשותם באמצעות מפת חשיבה דגיטלית.

סטודנטים עם הפרעות בקשב ובלמידה מתקשים לעיתים קרובות באתחול משימות כתיבה, בעיקר אם מדובר במשימות מורכבות.

סדנת מפת החשיבה תאפשר לאתחל משימת כתיבה בקלות וביעילות.

השימוש במפת חשיבה דיגיטלית XMind  מאפשרת ארגון מחשבתי, ארגון מידע ואתחול משימות כתיבה.

קישור למחקר שנערך בנושא