פלייר הרצגה "על הקשב, ההפרעה ועל מה שביניהן"

אנחנו קשובות לקשב ואתם?