סדנאות סטודנטים

המחברת המדברת

המחברת הדיגיטלית מאפשרת נגישות מירבית לכל פעולת כתיבה או ארגון מידע.

המחברת מאפשרת סינכרון עם כל המכשירים שנמצאים ברשותכם.

יצירה במפת חשיבה דיגיטלית לצורך ארגון מידע

סדנת מפת חשיבה דיגיטלית מאפשרת היכרות עם כלי עצמתי המאפשר ארגון מידע באופן חזותי ומילולי במקביל. השימוש במפת החשיבה מאפשר אתחול משימות כתיבה וארגון מידע לקראת בחינות.