לחצו על התמונה התחתונה כדי לצפות בספר הדיגיטלי עם הסברים על התקנה

ילדה עם מחשב

הקדמה: מהי טכנולוגיות סיוע?

טכנולוגיות סיוע הנם יישומים טכנולוגיים המאפשרים לתלמידים עם קשיים בלמידה להשתמש בהם לצורך אימון על קושי קיים או לצורך עקיפת קושי.

טכנולוגיית סיוע לצורך אימון, מאפשרת לעיתים קרובות נגישות ללמידה, כאשר הלמידה המסורתית לא מספקת. לדוגמה : אימון על תרגילים בחשבון. שימוש באפליקציות שונות בתחום זה יאפשר לתלמידים להתאמן על פתרון תרגילים בחשבון, באופן מהנה, במידה ואפליקציה איכותית. אולם, אם תתנו להם דף עם תרגילים לצורך אימון, קרוב לודאי שתלמידים מתקשים ימנעו מלגשת למשימה זו.

בתחום עקיפת קושי, טכנולוגיית סיוע מאפשרת, לדוגמה לתלמידים שמתבקשים בקריאה, לקרא באמצעות תוכנות הקראה. דוגמה נוספת, תלמידים שמתקשים בכתיבה, בגלל דיסגרפיה, לעקוף את הקושי באמצעות הקלדה במחשב או באייפד או באמצעות הקלדה קולית, הקלטה ועוד. באמצעות עקיפת הקושי התלמיד יכול להביא את היכולות שלו לידי ביטוי באופן יחסית מיטבי.

פרטים נוספים על אפליקציות מגוונות בתחומים שונים ניתן לקרא באתר שלי.

מהי תקנת הנגשה פרטנית?

תקנת הנגשה פרטנית פורסמה ביולי 2018 , בעקבות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. התקנה מאפשרת התאמות והנגשה פיזית ולימודית במערכת החינוך-לתלמידים עם מוגבלות פיזית או לתלמידים יש בידם אבחונים המעידים על לקות אשר מגבילה את הלמידה שלהם. התקנות מטילות על ההורה את האחריות להגשת הבקשה לרשות המקומית. יחד עם זאת, חוזר מנכ"ל של משרד החינוך הוסיף כי לצורך קבלת ההנגשה המתבקשת, ההורים צריכים לפנות לבית הספר כדי לקבל את ההמלצה של הצוות המקצועי, להנגשה הרצויה.

(יש להתעדכן במהלך השנה לקול קורא נוסף -במהלך חודש מרץ ולהתעדכן בכל שנה בתאריך ההגשה).

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות – התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, מפרטות את ההוראות לביצוע התאמות הנגשה וכוללות הנחיות חדשות להגשת בקשות לקבלת הנגשה פרטנית. כאמור, האחריות על יישום החוק והתקנות חלה על הרשות המקומית או הבעלות ועל משרד החינוך. ההנגשה תבוצע תוך שמירה על כבודו ופרטיותו של התלמיד או ההורה, ותאפשר להם לקבל את השירות בעצמאות, בבטיחות ובאופן שוויוני. כל זאת כחלק בלתי נפרד מהשירותים והפעילויות הניתנים לכלל ציבור התלמידים וההורים, למעט במקרים חריגים שבהם ההפרדה נחוצה למתן השירות או כאשר ההנגשה תפגע באופן מהותי בפעילות החינוכית.

מהי תקנה לחוק? " "הוראה שניתנה מכוח חוק והיא בת-פעל תחיקתי".

להלן קישורים חשובים:

קראו את סעיף 1.4  סעיף זה מסביר חשיבותן של התקנות, בהמשך לחקיקת החוק. קראו גם מהם תקנות לחוק: סעיף 3.2 תקנות בהתאם לחוק.

ב.      הנגשות פרטניות להורה ולתלמיד-נציבות זכויות אנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים (הסבר לתקנות)

ג.        הנגשה פרטנית לתלמיד ולהורה -משרד החינוך

מתוך פורטל רשויות ובעלויות חינוך

על פי התקנות החדשות  "הבעלים של מוסד החינוך חייב להנגיש את שירותי ומוסד החינוך, לתלמיד עם מוגבלות וגם להורה עם מוגבלות. לדוגמה, הרשות המקומית, בעליה של רשת פרטית וכדומה". על הרשות המקומית או הבעלות שבה לומד התלמיד ליידע את הורה התלמיד או את האפוטרופוס שלו על זכותו להגיש בקשה לביצוע התאמות הנגשה עבור ילדו או עבורו, ולספק לו את טופס הבקשה (נספח 1 למסמך הקריטריונים). ההורה או האפוטרופוס יגיש את הבקשה לרשות המקומית או לבעלות שבה לומד התלמיד, בצירוף המסמכים המעידים על  אופי המוגבלות של התלמיד או ההורה בקשר לתפקודו במוסד החינוכי.

בהצלחה