Decide Now היא אפליקציה שמאפשרת למידה מהנה כמעט בכל תחום: בסרטון המצורף ניתן לראות לדוגמה הבחנה בין פעלים אקטיביים ופסיביים. את הפעלים הוספתי וכך ניתן להוסיף לאפליקציה תכנים מקוריים שלכם, על פי הצורך.
במקרה של הפעלים: התלמידים יכולים לסובב את הגלגל, הגלגל נעצר על אחד הפעלים ועל התלמיד/ה לומר באיזה סוג של פועל מדובר. ניתן להשתמש בזה גם לתרגול לוח הכפל, קריאה, שאילת שאלות ועוד (על פי היצירתיות שלכם). האפליקציה הנרכשת בתשלום ( 15.90 ש"ח) מאפשרת עריכה ועיבוד של תכנים מכל סוג משתלם. להנאתכם…