עיצוב אוניברסלי של סביבות הוראה ולמידה
Universal Design for Learning-UDL

גישת ה UDL מאפשר לכל לומד למצא את מקומו בכיתה. בניגוד לסגנונות למידה, גישת ה UDL אינה מנסה להתאים ללומד סגנון למידה מסוים אלא מאפשרת לו בחירה, בכל שיעור על פי האופן בו הוא מעוניין ללמוד. באם הלומד דובק בסגנון למידה מסוים, המורה היודיאלי, יעודד אותו לפתח סגנונות למידה נוספים וכך להרחיב את מנעד האפשרויות ללמידה שעומדים לרשותו. הגישה פותחת לכלל התלמידים דרכי למידה מגוונות ללמידה ולהבעת התוצרים שלהם באופן מגוון.

את עקרונות הגישה תוכלו למצא באתר CAST

וגם לקרא על כך בפוסט שכתבתי על עקרונות הגישה

מצורף קישור לסרטוני היצג של מערכי שיעור שנבנו על פי עקרונות UDL ע"י הסטודנטים של התכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך (נתיב חינוך מיוחד) – מרצים  ד"ר בטי שרייבר ואמיר בר. סמינר הקיבוצים. 

שימוש באפליקציית WIZER ME כדי ליישם את עקרונות ה UDL -סרטון הדרכה

מודה לאמיר בר (יוסטון, ארה"ב) הקולגה שלי לקורס "עיצוב סביבות למידה אוניברסליות" בתכנית לתואר שני טכנולוגיה בחינוך, בסמינר הקיבוצים. אמיר חשף אותי לעולם היודיאלי המרתק.

להלן קישור לתקציר ההרצאה