ההתפתחות הטכנולוגית המואצת של השנים האחרונות מספקות לאוכלוסיית לקויי הלמידה הזדמנויות חדשות ללמידה ומאפשרות להם לפתח יכולת  פיצוי על כשרים לקויים. שימוש באמצעים טכנולוגיים עבור תלמידים עם לקויות למידה היא מיומנות נרכשת, לפיכך יש להכשיר את צוותי ההוראה בבתי הספר להוראת השימוש באמצעים אלו. לשם כך, מוצעת בזה תכנית ייעודית למורים המלווים תלמידים בעלי לקויות בחינוך הכולל ובחינוך המיוחד.