סדנאות מנהלים וארגונים

המוח הניהולי

יכולת ניהולית: האם היא מולדת או נרכשת? כמנכ"ל או מנהל מחלקה, בוודאי שאלת את עצמךקרא עוד